Dámský krejčí

06.05.2012 20:12

Komedie s Ondřejem Sokolem v hlavní roli uvádí Činoherní klub
https://www.cinoherniklub.cz/index.php/repertoar/damsky-krejci.html